Úřední deska - Stav k 28.05.2018 1 - 25 z 200  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí OOP - zábor, ul. Estonská 1903 P10-055413/2018 OŽD - DIR 101/18 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
28.05.2018 13.06.2018 d101-18_-_Hradesinska_15_-_zarizeni_staveniste_pro_pristavbu_RD_-_fyzicka_osoba_-_OOP_CECH_.pdf (506360 B)
Odbor živnostenský oznámení Výzva k odstranění nedostatků-Radomír Černý P10-057202/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
28.05.2018 13.06.2018 RZP-310010-2018-57202.pdf (128585 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 206 EX 331/17-237 - věci movité 206 EX 331/17-237 Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:05333661, Jan Škarpa
DS: m3s2fc2, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4
Škarpa Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:05333661, Jan Škarpa
DS: m3s2fc2, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4
28.05.2018 18.07.2018 Drazebni_vyhlaska.pdf (231488 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 095 Ex 763/17-095 ? movité věci 095 EX 00763/17-095 Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082, Jana Tvrdková
DS: ggtg856, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, Czech Republic
Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082, Jana Tvrdková
DS: ggtg856, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, Czech Republic
25.05.2018 29.06.2018 Drazebni_vyhlaska_-_movite_veci_v2.0__23.5.2018_1036.pdf (154586 B)
Odbor stavební oznámení oznámení o uložení písemnosti: Přístavby, stavby a stavební úpravy objektů v areálu CarTec Praha s.r P10-057312/2018 OST 130205/2017/Ta, Ra/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
25.05.2018 11.06.2018 2017-130205.pdf (172621 B)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení Oznámení-Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dopr.infrastruktura-koridor železnice P10-056821/2018 OKK/2018/387/VK MHMP, odbor územního rozvoje
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha - Praha 1
MHMP, odbor územního rozvoje
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha - Praha 1
24.05.2018 03.07.2018 mp10es6e4581bf.pdf (402437 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 4573222/18/2010-80542-109420-Rozhodnutí o zrušení konání dražby 4573222/18/2010-80542-109420 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
24.05.2018 19.06.2018 4573222.pdf (77938 B)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: přípojka plynu a rozvody elektro 1 kV, domovní rozvody (vnější část) v P10-051535/2018 OST 134235/2017/Bou/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
24.05.2018 11.06.2018 2017-134235.pdf (286816 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 141 EX 00016/18-104 věci nemovité okr. Rokycany 141 EX 00016/18-104 Pajer Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72068990, Pavel Pajer
DS: hxzq6yu, Hornická 1786, 347 01 Tachov, Czech Republic
Pajer Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72068990, Pavel Pajer
DS: hxzq6yu, Hornická 1786, 347 01 Tachov, Czech Republic
24.05.2018 28.06.2018 Drazebni_vyhlaska_NV_elektronicka_od_2013_-_1._kolo.pdf (383264 B)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení Informace-zahájení EIA - Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají P10-056041/2018 OKK/2018/831/VK MHMP, odbor ochrany prostředí, odd. posuzování vlivů na ŽP
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha - Praha 1
MHMP, odbor ochrany prostředí, odd. posuzování vlivů na ŽP
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha - Praha 1
23.05.2018 08.06.2018 mp10es6e457f72.pdf (160610 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí Stanovení-OOP-ČKV Praha-Tejnická,V Úžlabině,Limuzská,NN1649-rekonstrukce vodovodu a ZS P10-051590/2018/01 OŽD-DIR 088/18 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha
23.05.2018 08.06.2018 088-OOP-CKV_PRAHA-CKV_PRAHA-Tejnicka_V_Uzlabine_Limuzska-rekonstrukce_vodovodu-STANOVENI-Cech-UD.pdf (627431 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j.221-006 EX 211/05-203- věci nemovité okr. Brno-město P10-055991/2018 OKK/2018/832/VK Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka, IČ:66240697, Alena Blažková
DS: miag789, Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno
Blažková Alena, JUDr., Ph. D. - soudní exekutorka, IČ:66240697, Alena Blažková
DS: miag789, Konečného náměstí 541/2, 602 00 Brno
23.05.2018 17.08.2018 mp10es6e457f49.pdf (865530 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 030 EX 18389/13-159 - věci movité 030 EX 18389/13-159 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, Czech Republic
Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, Czech Republic
23.05.2018 13.07.2018 Drazebni_vyhlaska.pdf (220168 B)
Kancelář tajemníka výběrová řízení VŘ - OST - referent územního a společného řízení 2 P10-054230/2018 KT/pers/Ha ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
23.05.2018 18.06.2018 OST_-_VR_-_referent_uzemniho_a_spolecneho_rizeni_-_23._05_2018_Tajovska_.pdf (402414 B)
Kancelář tajemníka výběrová řízení VŘ - OST - referent kontrola staveb 3 P10-054259/2018 KT/pers/Ha ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
23.05.2018 18.06.2018 OST_-_VR_-_referent_kontrola_staveb_23_05_2018_Polanova_.pdf (403377 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení VP - zábor, ul. Chmelová 2812/5 P10-052668/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
22.05.2018 07.06.2018 17-situace.pdf (1139808 B)
17-Chmelova-OOP.pdf (434164 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Ing. Michaela Takamine P10-054803/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
22.05.2018 07.06.2018 RZP-310010-2018-54803.pdf (132554 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení Bečvářova- nové IP P10-050976/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
22.05.2018 07.06.2018 59-Becvarova-OOP-NOVE.pdf (424125 B)
59-situace.pdf (1012567 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení OOP 16/18 K Prádelně P10-055544/2018 oop 16/18 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
22.05.2018 22.06.2018 K_pradelne.pdf (1637335 B)
navrh_K_pradelne_OOP_16_2.pdf (388436 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka - Lucia Gregorová P10-053930/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
22.05.2018 07.06.2018 RZP-310010-2018-53930.pdf (128936 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Jindra Hlídková P10-054805/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
22.05.2018 07.06.2018 RZP-310010-2018-54805.pdf (131669 B)
Odbor bytů a nebytových prostor oznámení Zveřejnění výsledků losování - duben 2018 P10-054745/2018 OBN/byt/CHM ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
21.05.2018 21.06.2018 Zverejneni_vysledku_losovani_-_duben_2018.pdf (335830 B)
Kancelář tajemníka výběrová řízení VŘ - OST - referent kontrola staveb 2 P10-054188/2018 KT/pers/Ha ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
21.05.2018 13.06.2018 OST_-_VR_-_referent_kontrola_staveb_-_stavebni_rizeni_21_05_2018_nova_PP_.pdf (521090 B)
Odbor živnostenský oznámení veřejná vyhláška-doručování písemnosti - Vladimír Poštolka P10-044579/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.05.2018 06.06.2018 RZP-310010-2018-44579.pdf (127619 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška P10-053392/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.05.2018 06.06.2018 RZP-310010-2018-53392.pdf (119793 B)
 1 - 25 z 200