Úřední deska - Stav k 01.12.2020 1 - 25 z 99  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Odbor stavební oznámení oznámení o zahájení řízení - jednání: Nástavba podkroví v úrovni 5.NP a 6.NP, dvě opěrné zdi, přísta P10-192049/2020 OST 076427/2019/Bo/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
30.11.2020 16.12.2020 2019-076427.pdf (172.7 kB)
Oznámení Přerušení elektřiny Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 15.12.2020, ul. Na Křivce a Moskevská P10-159179/2020 OKK/2020/1717/IA Kormak Praha, s.r.o., IČ:48592307
K Sokolovně 667, 104 00 Praha - Praha 10
Kormak Praha, s.r.o., IČ:48592307
K Sokolovně 667, 104 00 Praha - Praha 10
30.11.2020 16.12.2020 P10-159179.pdf (683.9 kB)
Odbor dopravy rozhodnutí OOP Lopuchová P10-103299/2020 OOP 25/20 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
30.11.2020 16.12.2020 Lopuchova_OOP_25.pdf (880.4 kB)
Opatreni_Lopuchova_25.pdf (421.2 kB)
Finanční úřady oznámení Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou 8604600/20/2003-00460-107279 Územní pracoviště pro Prahu 3 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 945n44k, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 3 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 945n44k, Drahobejlova 945/48, 190 00 Praha, Czech Republic
30.11.2020 16.12.2020 Verejnavyhlaska_Bezus.pdf (91.3 kB)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2021 MHMP 1780672/2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic
27.11.2020 19.01.2021 MHMP_1780672_2020_Priloha_c.1_k_us._RHMP_c.2534.pdf (3.2 MB)
Oznámení Přerušení elektřiny Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Křivce, ul. Moskevská P10-173421/2020 OKK/2020/1707/IA Kormak Praha, s.r.o., IČ:48592307
K Sokolovně 667, 104 00 Praha - Praha 10
Kormak Praha, s.r.o., IČ:48592307
K Sokolovně 667, 104 00 Praha - Praha 10
27.11.2020 15.12.2020 PRE_Na_Krivce_Moskevska.pdf (730.7 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dopis - Oznámení o upuštění od dražby_67543_Praha10 P10-187351/2020 OKK/2020/1695/LK BFT Management, a.s., IČ:25619055
DS: zdmc5cx, V olšinách 16/82, 100 00 Praha 10, Czech Republic
BFT Management, a.s., IČ:25619055
DS: zdmc5cx, V olšinách 16/82, 100 00 Praha 10, Czech Republic
27.11.2020 14.12.2020 Oznameni_o_upusteni_od_drazby_67543_signed_TS.pdf (309.0 kB)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí - společné povolení (U+S): přístavba výtahu a stavební úpravy bytového domu P10-140453/2020 OST 066210/2019/Mic,Ro ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.11.2020 14.12.2020 2019-066210.pdf (213.2 kB)
Odbor stavební oznámení oznámení o zahájení řízení - vyhláška, stanoviska: Přístavba osobního výtahu k dvorní fasádě bytovéh P10-099053/2020 OST 050104/2018/Ze,Ro/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.11.2020 14.12.2020 2018-050104.pdf (161.7 kB)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: podzemní vedení sítě elektronických komunikací vč. rozvaděče a kabelov P10-156349/2020 OST 084260/2020/Bou/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.11.2020 14.12.2020 2020-084260.pdf (239.7 kB)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací vč. rozvadě P10-156430/2020 OST 094053/2020/Bou/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.11.2020 14.12.2020 2020-094053.pdf (258.2 kB)
Finanční úřady oznámení Veřejná vyhláška - FÚ Praha 1; Lainé Delphine Marie Daniele 8433168/20/2010-70462-108893 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10
27.11.2020 14.12.2020 VV_8433103_20.pdf (232.0 kB)
Finanční úřady oznámení Vveřejná vyhláška - Gershkovich Mikhail 8424229/20/2010-70462-201521 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha 10
27.11.2020 14.12.2020 VV_8424187_20.pdf (74.7 kB)
Odbor dopravy oznámení změna - zábor - Oblouková 7 P10-172059/2020 ODO/VP/22 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
27.11.2020 14.12.2020 22-Obloukova-situace.pdf (820.5 kB)
22-Obloukova-OOP.pdf (430.4 kB)
Odbor dopravy oznámení Stanovení-OOP-VISTORIA CZ-Sámova,Vršovická-staveništní vjezd 2x(rekonstrukce MŠ) P10-164973/2020 ODO-DIR 251/20 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha
26.11.2020 14.12.2020 251-OOP-VISTORIA_CZ-Samova_Vrsovicka-stavenistni_vjezd_2x_rekonstrukce_MS_-STANOVENI-Skala-UD.pdf (626.6 kB)
Odbor dopravy oznámení Stanovení-OOP-TSK-běžná údržba 2021 P10-158811/2020 ODO-DIR 250/20 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha
26.11.2020 14.12.2020 250-OOP-TSK-bezna_udrzba_2021-P10-STANOVENI-Skala-UD.pdf (571.6 kB)
Odbor stavební usnesení usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: Novostavba bytového domu včetně zemních kotev, přípo P10-173036/2020 OST 089439/2018/La/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
26.11.2020 14.12.2020 2018-089439.pdf (214.8 kB)
Odbor dopravy oznámení obnovení + změna RZ-Patočka-Sněženková P10-188774/2020 ODO/169/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
26.11.2020 14.12.2020 169-Snezenkova-situace.pdf (1.1 MB)
169-Snezenkova-OOP.pdf (463.9 kB)
Odbor dopravy oznámení obnovení IP-MUDr. Opatrná-Bulharská P10-189715/2020 ODO/170/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
26.11.2020 14.12.2020 170-Bulharska-situace.pdf (872.6 kB)
170-Bulharska-OOP.pdf (464.2 kB)
Odbor dopravy oznámení Stanovení-OOP-Pavlína Sládečková-Foerstrova 14-kontejner V(rekonstrukce domu) P10-165846/2020/01 ODO-DIR 252/20 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha
25.11.2020 11.12.2020 252-OOP-Pavlina_Sladeckova-Foerstrova_14-kontejner_V_rekonstrukce_objektu_-STANOVENI-Skala-UD.pdf (621.8 kB)
Kancelář tajemníka výběrová řízení KS - inzerát - právník do odd. právního P10-186654/2020 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
25.11.2020 15.12.2020 inzerat_-_11-_pravnik_KS.pdf (422.1 kB)
Kancelář tajemníka výběrová řízení ODO - vyhlášení VŘ - referent/ka referátu posuzování projekt.dok.,kont. kom a inž. sítí P10-184145/2020 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
25.11.2020 15.12.2020 VR_ODO_-11-_referent_referatu_posuzovani_projekt.dokumentace_kont._kom._a_inz._siti.pdf (567.6 kB)
Kancelář tajemníka výběrová řízení OŽR - vyhlášení VŘ - vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny P10-187775/2020 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
25.11.2020 11.12.2020 VR_OZR_-11_-_vedouci_referatu_ochrany_prirody_a_krajiny.pdf (508.4 kB)
Kancelář tajemníka výběrová řízení OŽR - vyhlášení VŘ - referent ochrany přírody a krajiny P10-187768/2020 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
25.11.2020 11.12.2020 VR_OZR_-11_-_referent_ochrany_prirody_a_krajiny.pdf (506.6 kB)
Odbor živnostenský oznámení VV - uložení písemnosti P10-147734/2020 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
25.11.2020 11.12.2020 RZP-310010-2020-147734.pdf (129.7 kB)
 1 - 25 z 99