Úřední deska - Stav k 02.04.2020 1 - 25 z 103  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení Přerušení elektřiny Oznámení přerušení dodávky elektřiny Brigádníků P10-035616/2020 OKK/2020/517/RT Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9
Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9
02.04.2020 23.04.2020 Oznameni.pdf (319.3 kB)
Oznámení Přerušení elektřiny Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - V Korytech 1534, Strašnice, P10, Korytná 3326 P10-035637/2020 OKK/2020/518/RT PRE - Pražská energetika a.s.
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha
PRE - Pražská energetika a.s.
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha
02.04.2020 24.04.2020 mp10es7a30fb4b.PDF (110.3 kB)
Odbor občanskosprávní oznámení Vyrozumění o možnosti převzít písemnost P10-036032/2020 OOS/ZTP/Tráv - 58/2020 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
02.04.2020 20.04.2020 moznost_prevzit_pisemnost_Chukwubuikem.pdf (407.2 kB)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací P10-028513/2020 OST 010523/2020/Bou/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
02.04.2020 20.04.2020 2020-010523.pdf (249.2 kB)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací P10-028115/2020 OST 003268/2020/Bou/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
02.04.2020 20.04.2020 2020-003268.pdf (235.2 kB)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení prodloužení IP-Podzimková-Vladivostocká P10-036115/2020 34/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
02.04.2020 20.04.2020 34-Vladivostocka-situace.pdf (1.0 MB)
34-Vladivostocka-OOP.pdf (425.9 kB)
Odbor občanskosprávní oznámení Oznámení o možnosti převzít písemnost - K. Mošnerová P10-035108/2020 OOS/ZTP-19/2020 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
01.04.2020 17.04.2020 moznost_prevzit_rozhodnuti.pdf (375.3 kB)
Odbor občanskosprávní oznámení deska_možnost převzít oznámení P10-035369/2020 OOS/ZTP/Tru-52/2020 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
01.04.2020 17.04.2020 moznost_prevzit_oznameni_52.pdf (365.0 kB)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí Rozhodnutí o odstranění Škoda Fabia Kodaňská P10-030778/2020/02 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
01.04.2020 17.04.2020 Rozhodnuti_o_ulozeni_povinnosti_Fabia_Kodanska.pdf (644.0 kB)
Ostatní MČ a obce rozhodnutí Optická síť Vodafone - Rozhodnutí UMCP3 172614/2020 Městská část Praha 3, IČ:00063517
DS: eqkbt8g, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
Městská část Praha 3, IČ:00063517
DS: eqkbt8g, Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 00 Praha 3, Czech Republic
01.04.2020 17.04.2020 Rozhodnuti_-_Vodafone.pdf (435.3 kB)
Odbor ekonomický oznámení Rozpočtová opatření 2020 MČ Praha 10 k 19. 3. 2020 P10-035714/2020 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
01.04.2020 15.05.2020 Text_na_UD_-_rozpoctova_opatreni_2020.pdf (232.8 kB)
Rozpoctova_opatreni_2020_MC_Praha_10_k_19._3._2020.pdf (261.9 kB)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací P10-029272/2020 OST 079491/2019/Bou/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
31.03.2020 16.04.2020 2019-079491.pdf (290.7 kB)
Odbor živnostenský oznámení VV - doručení písemnosti Pham P10-034043/2020 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
30.03.2020 15.04.2020 RZP-310010-2020-34043.pdf (129.7 kB)
Odbor živnostenský oznámení VV - doručení písemnosti Dvořák P10-033982/2020 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
30.03.2020 15.04.2020 RZP-310010-2020-33982.pdf (130.8 kB)
Oznámení Přerušení elektřiny Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Pod Bohdalcem P10-034154/2020 OKK/2020/502/IA Ludvík Štika, 03.04.1977*
DS: g578wxk, U DRUŽSTVA IDEÁL 1283/13, 140 00 Praha 4, Czech Republic
Ludvík Štika, 03.04.1977*
DS: g578wxk, U DRUŽSTVA IDEÁL 1283/13, 140 00 Praha 4, Czech Republic
30.03.2020 17.04.2020 P10_-_7Domky_20200416.pdf (141.6 kB)
Oznámení Přerušení elektřiny Ohlášení o přerušení dodávky el.energie; U Hráze, Na Hroudě, Gutova,Pod Altánem P10-033581/2020 OKK/2020/505/IA Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
DS: yxa3744, U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4
Energo Praha spol. s r.o., IČ:62916513
DS: yxa3744, U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4
30.03.2020 20.04.2020 Vyp_U_hraze.pdf (2.0 MB)
Ostatní MČ a obce rozhodnutí Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: "Bytová nástavba čp.543" ÚMČ P15 14038/2020/OST/JMa Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Městská část Praha 15, IČ:00231355
DS: nkybvp5, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
30.03.2020 15.04.2020 2019-54224.pdf (150.8 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Zaslání dražební vyhlášky_67406_Praha10 P10-034345/2020 BFT Management, a.s., IČ:25619055
DS: zdmc5cx, V olšinách 16/82, 100 00 Praha 10, Czech Republic
BFT Management, a.s., IČ:25619055
DS: zdmc5cx, V olšinách 16/82, 100 00 Praha 10, Czech Republic
30.03.2020 30.04.2020 Drazebni_vyhlaska_67406.pdf (3.6 MB)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení Sdělení k návrhu OOP Modletínská, Na křivce P10-141758/2019/01 OOP 54/19 Ce ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
30.03.2020 15.04.2020 Sdeleni_k_navrhu_OOP_Bohdalec.pdf (461.9 kB)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení prodloužení IP-Ševčík-Věšínova P10-034664/2020 33/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
30.03.2020 15.04.2020 33-Vesinova-OOP.pdf (426.1 kB)
33-Vesinova-situace.pdf (494.6 kB)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení obnovení IP-Dušák-Tuchorazská P10-034626/2020 32/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
30.03.2020 15.04.2020 32-Tuchorazska-OOP.pdf (426.0 kB)
32-Tuchorazska-situace.pdf (973.5 kB)
Kancelář tajemníka výběrová řízení VŘ-OMP-vedoucí oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 1 P10-033560/2020 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
26.03.2020 16.04.2020 Oznameni_VR_-vedouci_oddeleni_prodeje_nemoviteho_majetku_a_priv_26032020.pdf (341.5 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dokumenty 180 EX 12445/19-44-Dok. 180 EX 12445/19 Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic
26.03.2020 29.04.2020 CUP12-EX_1244519-44_DTR20200306_8725767167120290066.pdf (658.3 kB)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení prodloužení IP-Slavíková-Baškirská P10-034073/2020 31/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
26.03.2020 13.04.2020 31-Baskirska-OOP.pdf (426.0 kB)
31-situace-Baskirska.pdf (665.4 kB)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení prodloužení IP-Krása-Kralická P10-034041/2020 30/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
26.03.2020 13.04.2020 30-Kralicka-OOP.pdf (425.9 kB)
30-situace-Kralicka.pdf (501.5 kB)
 1 - 25 z 103