Úřední deska - Stav k 23.03.2018 1 - 25 z 212  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení VV-zahájení řízení-Z 2832/00-veř.projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území hl.m.Prahy P10-032923/2018 OKK/2018/472/VK MHMP, odbor územního rozvoje, odd. pořizování celoměstských dokumentací
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha - Praha 1
MHMP, odbor územního rozvoje, odd. pořizování celoměstských dokumentací
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha - Praha 1
23.03.2018 18.04.2018 mp10es6e45303b.pdf (465734 B)
Magistrát hl. m. Prahy Oznámení Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 01 úprav Územního plánu sídel.útvaru hl.m.Prahy P10-032929/2018 OKK/2018/471/VK MHMP, odbor územního rozvoje, odd.pořizování celoměstských dokumentací
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha - Praha 1
MHMP, odbor územního rozvoje, odd.pořizování celoměstských dokumentací
Jungmannova 29/35, 110 00 Praha - Praha 1
23.03.2018 10.05.2018 mp10es6e45303f.pdf (462518 B)
Odbor stavební oznámení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům, trafostanice, přeložky, přípojky a vnější části P10-032135/2018 OST 118549/2017/Šk/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
22.03.2018 09.04.2018 2017-118549.pdf (186252 B)
Odbor stavební oznámení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bytový dům, přípojky včetně vnějších částí domovních rozvod P10-032017/2018 OST 118553/2018/Šk/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
22.03.2018 09.04.2018 2017-118553.pdf (191482 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 108 EX 07953/15-089 nemovitosti okr. Benešov 108 EX 07953/15-089 Zítka Zdeněk, JUDr. - soudní exekutor, IČ:70931194, Zdeněk Zítka
DS: rx7g88c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Zítka Zdeněk, JUDr. - soudní exekutor, IČ:70931194, Zdeněk Zítka
DS: rx7g88c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň, Czech Republic
21.03.2018 26.04.2018 Usneseni_-_drazba_nemovitosti_20.3.2018_1436.pdf (164085 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška-věci movité-vybavení provozovny PC 2033893/18/2010-80542-109458 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
21.03.2018 26.04.2018 2033893.pdf (663954 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí OOP - zábor, ul.Sámova P10-026215/2018 OŽD - DIR 037/18 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
21.03.2018 06.04.2018 d037-18_-_Samova_10_12_-_vystavba_BD_ohrada_-_KONSIT_-_OOP.pdf (509436 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení obnovení povolení parkování ZTP, ul. Srbínská 1867/1 P10-028940/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
21.03.2018 06.04.2018 33_-_OOP.pdf (424222 B)
33_-_situace.pdf (495856 B)
Odbor živnostenský oznámení Doručení písemnosti Hanna Yanchyk P10-031707/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.03.2018 06.04.2018 RZP-310010-2018-31707.pdf (120294 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Lucia Gregorová P10-031400/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.03.2018 06.04.2018 RZP-310010-2018-31400.pdf (120967 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Oldřich Milec P10-030650/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.03.2018 06.04.2018 RZP-310010-2018-30650.pdf (119819 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí OOP - zábor, ul. Ruská, Na Míčánkách P10-026069/2018 OŽD - DIR 031/18 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
21.03.2018 06.04.2018 d031-18_-_Ruska_Na_Micankach_-_opticky_kabel_-_SUPTel_-_OOP.pdf (505479 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Ladislav Humhal P10-031456/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.03.2018 06.04.2018 RZP-310010-2018-31456.pdf (118526 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení stanovení DZ, ul. Mistrovská P10-027492/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
21.03.2018 06.04.2018 DO_9_-_Mistrovska.pdf (491669 B)
Mistrovska_-_situace_II.pdf (634465 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - Rozhodnutí o zrušení konání dražby - OA VW Multivan 1759091/18/2010-80542-110647 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
21.03.2018 11.04.2018 39.pdf (216502 B)
Odbor živnostenský oznámení VV - doručení písemnosti Danihel P10-031254/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.03.2018 06.04.2018 RZP-310010-2018-31254.pdf (119286 B)
Odbor živnostenský oznámení veřeujná vyhláška-doručování písemnosti-Oldřich Přibyl P10-031268/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.03.2018 06.04.2018 RZP-310010-2018-31268.pdf (116478 B)
Odbor živnostenský oznámení veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka-Otakar Michl P10-031804/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.03.2018 06.04.2018 RZP-310010-2018-31804.pdf (116355 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení Žádost F7/2018 - OOP zábor, ul. Voděradská 2 P10-029593/2018 ODO/HR F7/2018 Voděradská- OOP ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
21.03.2018 06.04.2018 7-2018_TV_Nova_Voderadska_oop.pdf (426785 B)
Voderadska_8.4.2018.pdf (345890 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Kalivoda Petr P10-031293/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.03.2018 06.04.2018 RZP-310010-2018-31293.pdf (96651 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení OOP prodloužení vyhrazeného parkovacího stání v ulici Dykova,VP12/18 Praha 10 P10-028859/2018 ODO/HR VP12/18 Dykova - OOP ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
20.03.2018 05.04.2018 Dykova_10.pdf (264950 B)
12-2018_ENVIROS_Dykova_10_-_2_mista_OOP.pdf (428930 B)
Odbor bytů a nebytových prostor prodej, pronájem Záměr na pronájem NP - ,,Bytový dům Malešice" P10-029653/2018 OBN/NP/JJ ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
20.03.2018 10.04.2018 Navrh_zameru_na_pronajem_NP_-_Bytovy_dum_Malesice.pdf (329461 B)
Odbor živnostenský oznámení VV - uložení písemnosti P10-029472/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
20.03.2018 05.04.2018 RZP-310010-2018-29472.pdf (118860 B)
Odbor bytů a nebytových prostor oznámení IS - zveřejnění výsledků Celostátního výběrového řízení na pronájem bytů P10-030847/2018 OBN/byty/nikolaa ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
20.03.2018 18.04.2018 vyhlaseni_vysledku_Celostatniho_vyberoveho_rizeni.pdf (341895 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - nemovitost okr. Trutnov, Parcela St. 155 1873871/18/2010-80542-507931 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
20.03.2018 15.05.2018 1801873871.pdf (783756 B)
 1 - 25 z 212