Úřední deska - Stav k 21.09.2018 1 - 25 z 207  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení povolení parkování - ZTP, Pod Strání 2167/24 P10-094833/2018 116/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
21.09.2018 08.10.2018 116-Pod_Strani-OOP.pdf (424422 B)
116-Pod_Strani-situace.pdf (722486 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje oznámení nové IP- Samek - Uzbecká 1 P10-093183/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
21.09.2018 08.10.2018 118-Uzbecka-OOP.pdf (424439 B)
118-Uzbecka-situace.pdf (415865 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - Jiří Beneš P10-098989/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.09.2018 08.10.2018 RZP-310010-2018-98989.pdf (128492 B)
Magistrát hl. m. Prahy Výběrová řízení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami v oboru vnitřní lékařství P10-100155/2018 OKK/2018/1537/VK MHMP, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha - Praha 1
MHMP, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha - Praha 1
21.09.2018 02.11.2018 mp10es6e461572.pdf (116824 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j.7327057/18/2010-80542-109936-věci movité 7327057/18/2010-80542-109936 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
21.09.2018 01.11.2018 drazba.pdf (1123204 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - Milan Kališ P10-098977/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.09.2018 08.10.2018 RZP-310010-2018-98977.pdf (128244 B)
Odbor živnostenský oznámení Veřejná vyhláška - Oldřich Milec P10-098986/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
21.09.2018 08.10.2018 RZP-310010-2018-98986.pdf (128442 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 6403305/18/2010-80542-109458-Rozhodnutí o zrušení konání dražby-věci movité 7311417/18/2010-80542-109458 Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
20.09.2018 16.10.2018 7311417.pdf (209290 B)
Různé Praha 10 Výběrové řízení na odkoupení movitého majetku MZP/2018/230/1532 Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
20.09.2018 05.10.2018 OP_8A3_6316_nabidka_do_VR.pdf (65500 B)
vzor_kupni_smlouva-auto_srpen2018.docx (19567 B)
OP_8A3_6316_TP.pdf (1039717 B)
OP_Znalecky_posudek.pdf (624154 B)
Oznameni_o_vyberovem_rizeni_2.kolo.pdf (888176 B)
Prohlaseni_auto_8A3_6316.docx (12957 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí OOP - zábor, ul. Dykova 29 P10-099637/2018 OŽD - DIR 206/18 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
20.09.2018 08.10.2018 d206-_d175-18_-18_-_Dykova_29_-_zarizeni_staveniste_-_KLIPS_-_OOP.pdf (508084 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí OOP - rozšíření záboru, ul. Žitomírská 17 P10-099779/2018 OŽD - DIR 209/18 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
20.09.2018 08.10.2018 d209-_d161-18_-18_-_Zitomirska_17_-_zarizeni_staveniste_ve_V_-_WIS_Real_-_OOP.pdf (509682 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí Stanovení-OOP-KORMAK PRAHA-Strančická(slepý úsek NN3309)-výkop KVN(přemístění TS) P10-097076/2018 OŽD-DIR 203/18 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha
19.09.2018 05.10.2018 203-OOP-KORMAK_PRAHA-Strancicka_slepy_usek_NN3309_-vykop_KVN_premisteni_TS_-STANOVENI-UD.pdf (758469 B)
Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje rozhodnutí OOP - zábor, ul. Slovinská 14 P10-097081/2018 OŽD - DIR 201/18 - Ja ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
19.09.2018 05.10.2018 d201-18_-_Slovinska_14_-_kontejner_ve_V_-_Spolecenstvi_vlastniku_-_OOP.pdf (504178 B)
Odbor živnostenský oznámení veřejná vyhláška-doručování písemnosti/Promo Leisure P10-098310/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
19.09.2018 05.10.2018 RZP-310010-2018-98310.pdf (127514 B)
Odbor živnostenský oznámení veřejná vyhláška-doručení písemnosti/Iveta Kudriková P10-098026/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
19.09.2018 05.10.2018 RZP-310010-2018-98026.pdf (131218 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 015EX 723/12-171 Usnesení o odročení elektronické dražby-věci nemovité 015EX 723/12-171 Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Czech Republic
Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Czech Republic
19.09.2018 22.10.2018 1200723171.pdf (156252 B)
Odbor bytů a nebytových prostor prodej, pronájem Návrh záměru na uzavření prodloužení doby nájmu čp 411+500 P10-100069/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
19.09.2018 05.10.2018 Zamer_dodatek_cp._411_500_-_prodlouzeni_najmu.pdf (256568 B)
Odbor bytů a nebytových prostor prodej, pronájem Návrh záměru na uzavření prodloužení doby nájmu čp 54 P10-100071/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
19.09.2018 05.10.2018 Zamer_dodatek_cp._54_-_prodlouzeni_najmu.pdf (254336 B)
Odbor občanskosprávní oznámení Vyrozumění o možnosti převzít rozhodnutí P10-097051/2018 OOS/ZTP/Tráv - 115/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
19.09.2018 05.10.2018 moznost_prevzit_rozhodnuti_Fabian.pdf (375216 B)
Kancelář tajemníka výběrová řízení VŘ - OŽD - referent referátu komunikací P10-098631/2018 KT/pers./Ha ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
18.09.2018 11.10.2018 VR_OZD_-_referent_referatu_komunikaci_18_09_2018.pdf (515638 B)
Kancelář tajemníka výběrová řízení VŘ - OEK - účetní v oddělení účetnictví P10-098607/2018 KT/pers./Ha ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
18.09.2018 11.10.2018 OEK_-_ucetni_v_oddeleni_ucetnictvi_18_09_2018.pdf (347657 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 106 EX 3520/17-82-věci movité P10-098958/2018 OKK/2018//VK Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66212294, Jitka Wolfová
DS: 8dmg87n, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň
Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66212294, Jitka Wolfová
DS: 8dmg87n, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň
18.09.2018 01.11.2018 EX_3520_17-82.pdf (96776 B)
Kancelář tajemníka výběrová řízení VŘ - OSO - sociální pracovník referátu sociální práce P10-098599/2018 KT/pers./Ha ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
18.09.2018 11.10.2018 OSO_-_socialni_pracovnice_oddeleni_socialni_prace_-_18_09_2018_Kabele_.pdf (475126 B)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č.j. 095 Ex 763/17-163-Usnesení-odročení dražby, věci movité 095 EX 00763/17-163 Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082, Jana Tvrdková
DS: ggtg856, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, Czech Republic
Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082, Jana Tvrdková
DS: ggtg856, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, Czech Republic
18.09.2018 02.11.2018 Usneseni_-_odroceni_drazby_v2-0.pdf (270641 B)
Odbor bytů a nebytových prostor prodej, pronájem Návrh záměru na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor P10-099414/2018 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
18.09.2018 04.10.2018 Zamer_dodatek_c._2_-_VZAS_et._II_-_prostory_v_LDN.pdf (268014 B)
 1 - 25 z 207