Úřední deska - Stav k 16.04.2021 1 - 25 z 113  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Kancelář tajemníka výběrová řízení OKP - vyhlášení VŘ - referent/ka - adiministrativně ekonomické činnosti P10-179257/2021 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
16.04.2021 07.05.2021 VR_OKP_-_16.4._referent-_administrativne_ekonomicke_cinnosti.pdf (512.0 kB)
Odbor ekonomický oznámení Rozpočtová opatření MČ Praha 10 k 15. 4. 2021 P10-179970/2021 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
16.04.2021 17.05.2021 Text_na_UD_-_rozpoctova_opatreni_2021.pdf (230.4 kB)
Rozpoctova_opatreni_2021_MC_Praha_10_k_15._4._2021.pdf (157.0 kB)
Odbor dopravy oznámení Žádost zábor - Vršovické náměstí, Sportovní, Na Kovárně, Oblouková P10-172100/2021 f19/21 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
16.04.2021 03.05.2021 19_finders_Sportovni_-_oop.pdf (393.5 kB)
film_Sportovni_19.pdf (1.1 MB)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: garáž na pozemku parc. č. 3297/25 P10-027970/2021 OST 075769/2020/Do,Fr/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
16.04.2021 03.05.2021 2020-075769.pdf (212.9 kB)
Kancelář tajemníka výběrová řízení OKP - inzerát - referent (sportu a sousedských aktivit) P10-171452/2021 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
15.04.2021 06.05.2021 Inzerat_-_15.4._-_referent_sport_a_soused._aktivity_.pdf (509.9 kB)
Ostatní MČ a obce rozhodnutí Rozhodnutí o umístění stavby: "Rezidence Výhledy Milínská" MCP11/21/001285/OV/Hyn Městská část Praha 11, IČ:00231126
DS: nr5bpci, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
Městská část Praha 11, IČ:00231126
DS: nr5bpci, Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4
15.04.2021 03.05.2021 20-027648.pdf (1.4 MB)
C2_Rezidence_Vyhledy_Milinska.pdf (215.8 kB)
Odbor dopravy rozhodnutí Žádost o stanovení změny místní úpravy P10-047516/2021 do OOP 8/21 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
15.04.2021 03.05.2021 zmeny_ZPS_OOP2_a_OOP3_rozhodnuti.pdf (533.7 kB)
Odbor dopravy oznámení informativní radar Jablonová P10-175942/2021 DO 19/21 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
15.04.2021 17.05.2021 navrh_Jablonova_40.pdf (385.6 kB)
situace_Jablonova_40.pdf (945.3 kB)
Odbor občanskosprávní oznámení Sčítání lidu, domů a bytů P10-164020/2021 KS/254 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 68, 101 00 Praha 10
15.04.2021 17.05.2021 sken_marketae_2021-04-15_09-01-58-741.pdf (575.3 kB)
sken_marketae_2021-04-15_09-02-41-574.pdf (442.0 kB)
sken_marketae_2021-04-15_09-02-29-259.pdf (560.2 kB)
Odbor stavební oznámení oznámení o uložení písemnosti: stavební úpravy bytového domu spojené se změnou užívání půdy na 2 byt P10-179106/2021 OST 037306/2021/Jar ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
15.04.2021 03.05.2021 2021-037306.pdf (153.7 kB)
Odbor stavební rozhodnutí prázdný vzor: odstranění stavby polyfunkčního objektu P10-179263/2021 OST 041725/2019/Prů,Fr/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
15.04.2021 03.05.2021 2019-041725.pdf (154.4 kB)
Odbor stavební oznámení oznámení o zahájení řízení - jednání: osazení reklamního zařízení na severní fasádu klubu "Harlequin P10-049024/2020 OST 109410/2019/Fr/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
15.04.2021 03.05.2021 2019-109410.pdf (169.1 kB)
Odbor stavební rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: 12 řadových rodinných domů P10-060101/2021 OST 158581/2020/St/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
15.04.2021 03.05.2021 2020-158581.pdf (224.5 kB)
Odbor živnostenský oznámení veřejná vyhláška-ustanovení opatrovníka/Miroslav Vlk P10-179209/2021 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
15.04.2021 03.05.2021 RZP-310010-2021-179209.pdf (128.2 kB)
Odbor životního prostředí a územního rozvoje oznámení VV - ustanovení opatrovníka Špimr P10-179166/2021 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Úřední deska
101 38 PRAHA 10 - Vršovice, Czech Republic
15.04.2021 03.05.2021 RZP-310010-2021-179166.pdf (128.9 kB)
Odbor dopravy oznámení Dotaz P10-148942/2021 oop18/21 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
14.04.2021 17.05.2021 Drevcicka_B28.pdf (1.1 MB)
navrh_Drevcicka_B28.pdf (385.0 kB)
Odbor majetkoprávní prodej, pronájem Zveřejnění záměru - Zahrádka č. 145 P10-170950/2021 OMP/POZ/PM ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
14.04.2021 30.04.2021 MICHLE_3007_1_Zahradka_c.145.pdf (401.9 kB)
Odbor dopravy rozhodnutí rozhodnutí o odstranění vraku Honda Accord Kodaňská 87 P10-015880/2021/03 210114-ODO/PPD.Dej/15880 ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
14.04.2021 30.04.2021 015880-2021-02_rozhodnuti_o_odstraneni_vraku_Honda_Accord_Kodanska_87.pdf (632.6 kB)
Dražba Dražební vyhlášky Dražební vyhláška - nemovité věci; 220 EX 3386/20-56 P10-174051/2021 OKK/2021/454/IA Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic
13.04.2021 26.05.2021 EX_3386_20-56.pdf (756.5 kB)
U3386-20-0021-200907115722.pdf (270.4 kB)
Odbor stavební oznámení oznámení zahájení stavebního řízení P10-149840/2021 OST 209800/2020/Ro ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
13.04.2021 29.04.2021 2020-209800.pdf (158.7 kB)
Odbor dopravy oznámení obnovení IP-Mesl-Sobotecká P10-174080/2021 ODO/57/Bej ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
13.04.2021 29.04.2021 57-Sobotecka-situace.pdf (960.3 kB)
57-Sobotecka-OOP.pdf (423.0 kB)
Odbor dopravy oznámení Stanovení-OOP-ATELIÉRY STRAŠNICE-Štěchovická(stavba)-vjezd a výjezd stavby P10-156137/2021/01 ODO-DIR 064/21 - Sk ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
13.04.2021 29.04.2021 064-OOP-ATELIERY_STRASNICE-Stechovicka_novostavba_-stavenistni_vjezd_a_vyjezd-STANOVENI-Skala-UD.pdf (624.3 kB)
Odbor stavební oznámení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací P10-166037/2021 OST 138200/2021/Bou/ÚD ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
13.04.2021 29.04.2021 2021-138200.pdf (174.1 kB)
Oznámení Přerušení elektřiny Ohlášení o přerušení dodávky el. energie P10-174454/2021 OKK/2021/459/IA JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5
13.04.2021 14.05.2021 U_Trati_1305.pdf (116.1 kB)
U_Trati_2804_1.pdf (116.0 kB)
U_Trati_2804.pdf (116.0 kB)
Kancelář tajemníka výběrová řízení OMP- vyhlášení VŘ - vedoucí Odboru majetkoprávního P10-171459/2021 KT/Šustr ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Městská část Praha 10, IČ:00063941
Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
12.04.2021 28.04.2021 VR_OMP-_12.4._-_vedouci_Odboru_majetkopravniho.pdf (587.0 kB)
 1 - 25 z 113