Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; 139EX 09314/15-121
Značka 139 EX 09314/15-121
Původce Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic
Adresát Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_elektronicka_2013_signed_.pdf (357.0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 27.10.2021
Má být vyvěšeno do 01.12.2021
Doručeno/Sejmuto 01.12.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.10.2021 09:54
Do 01.12.2021 12:52