Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie rozhodnutí
Název rozhodnutí o umístění stavby: NTL plynovody v nových trasách, nové NTL přípojky a dopojení stávající
Značka P10-442697/2021 OST 297611/2021/Bou/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2021-297611.pdf (265.3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 27.10.2021
Má být vyvěšeno do 12.11.2021
Doručeno/Sejmuto 12.11.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.10.2021 11:55
Do 12.11.2021 12:09