Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; 176 DD 00016/21-002
Značka 176 DD 00016/21-002
Původce Lavička Josef, JUDr. - soudní exekutor, IČ:01051857, Josef Lavička DS: 9bvjcfq, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb
Adresát Lavička Josef, JUDr. - soudní exekutor, IČ:01051857, Josef Lavička DS: 9bvjcfq, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_-_nemovitosti_EL_2014_15.09.2021_1014_signed_.pdf (534.6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 17.09.2021
Má být vyvěšeno do 21.10.2021
Doručeno/Sejmuto 21.10.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 17.09.2021 13:05
Do 21.10.2021 10:08