Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - odročení; 114 EX 364/16-315
Značka 114EX 364/16-315
Původce Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66254612, Zuzana Komínková DS: y3xg8ke, Nerudova 252/8, 682 01 Vyškov
Adresát Komínková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66254612, Zuzana Komínková DS: y3xg8ke, Nerudova 252/8, 682 01 Vyškov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1600364315.pdf (291.6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 27.10.2021
Má být vyvěšeno do 12.11.2021
Doručeno/Sejmuto 12.11.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 27.10.2021 10:32
Do 12.11.2021 11:57