Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; 167 EX 9977/12-751
Značka P10-380547/2021 OKK/2021/1359/IA
Původce Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Adresát Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

EX_9977_12-751.pdf (789.1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 16.09.2021
Má být vyvěšeno do 20.10.2021
Doručeno/Sejmuto 20.10.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 16.09.2021 07:45
Do 20.10.2021 10:22