Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - movité věci; 069EX 4257/20-36 2013
Značka 069EX 4257/20-36
Původce Porostlý Vlastimil, JUDr. - soudní exekutor, IČ:16644263, Vlastimil Porostlý DS: kqsg8wz, Stojanovo náměstí 873/7, 709 00 Ostrava
Adresát Porostlý Vlastimil, JUDr. - soudní exekutor, IČ:16644263, Vlastimil Porostlý DS: kqsg8wz, Stojanovo náměstí 873/7, 709 00 Ostrava
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

200425736.pdf (203.9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 17.09.2021
Má být vyvěšeno do 25.10.2021
Doručeno/Sejmuto 25.10.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 17.09.2021 08:46
Do 25.10.2021 14:38