Úřední deska - Detail vyvěšení


Požadovaný elektronický dokument již není dostupný!

Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - movité věci 180 EX 1957/18-115
Značka 180 EX 1957/18
Původce Grosamová Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Grosamová DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Adresát Grosamová Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Grosamová DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

CUP1849-EX_195718-115_DTR20210913_5008718395715298692.pdf (141.2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 15.09.2021
Má být vyvěšeno do 19.10.2021
Doručeno/Sejmuto 19.10.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 15.09.2021 10:08
Do 19.10.2021 09:55