Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Nezařazeno
Kategorie Interní sdělení přijatá, odeslaná (není-li součástí spisu), Protokoly o předání a převzetí majetku d
Název Úř. deska - VŘ bezpečná Praha 10
Značka P10-057199/2010 OMP/VZSF/JA
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát ÚMČ Praha 10 , Vršovická 68 /, 101 38 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

text_vyzvy_socialni_intervence.pdf (58.9 kB)
kvalif_dokumentace_Bezpecna_Praha_10.pdf (230.8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 21.07.2010
Má být vyvěšeno do 09.08.2010
Doručeno/Sejmuto 09.08.2010

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 21.07.2010 14:22
Do 09.08.2010 14:00