Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 191EX 532/18-28 - věci movité - OA ŠKODA OCTAVIA
Značka 191EX 532/18-28
Původce Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530, Jan Beneš DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Adresát Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530, Jan Beneš DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

180053228.pdf (164560 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 12.06.2018
Má být vyvěšeno do 18.07.2018
Skutečně sejmuto 18.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.06.2018 09:47
Do 18.07.2018 08:48