Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 145EX 1/18-55 DVMV - věci movité
Značka 145EX 1/18-55
Původce Sekyrka Hynek, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241871, Hynek Sekyrka DS: ieft5qt, Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10
Adresát Sekyrka Hynek, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241871, Hynek Sekyrka DS: ieft5qt, Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

180000155.pdf (178721 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 13.06.2018
Má být vyvěšeno do 16.07.2018
Skutečně sejmuto 16.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.06.2018 08:44
Do 16.07.2018 11:06