Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie rozhodnutí
Název rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům, přípojky včetně vnějších částí domovních rozvodů inženýrsk
Značka P10-063738/2018 OST 118553/2018/Šk/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2017-118553.pdf (351331 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 10.07.2018
Má být vyvěšeno do 26.07.2018
Skutečně sejmuto 26.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.07.2018 09:53
Do 26.07.2018 10:37