Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci (č.j.: 171EX03220/15-199)
Značka 171 EX 03220/15-199
Původce Kiselová Simona, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66244773, Simona Kiselová DS: v3t6rv4, Na Bělidle 801/4, 733 01 Karviná
Adresát Kiselová Simona, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66244773, Simona Kiselová DS: v3t6rv4, Na Bělidle 801/4, 733 01 Karviná
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_-_nemovitosti_2013_9._7._2018_verejna_2.pdf (433893 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 10.07.2018
Má být vyvěšeno do 29.08.2018
Skutečně sejmuto 29.08.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.07.2018 11:29
Do 29.08.2018 11:33