Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. EX 3061/13-71 - věci nemovité okr. Jindřichův Hradec
Značka EX 3061/13-71
Původce Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66225108, Jan Peroutka DS: n7tg8u3, Revoluční 48/13, 430 01 Chomutov
Adresát Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66225108, Jan Peroutka DS: n7tg8u3, Revoluční 48/13, 430 01 Chomutov
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

130306171.pdf (381948 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 11.07.2018
Má být vyvěšeno do 15.08.2018
Skutečně sejmuto 15.08.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.07.2018 08:35
Do 15.08.2018 15:07