Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie rozhodnutí
Název rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: oplocení části pozemku parc.č. 3164/1 v k.ú. Strašnice z drá
Značka P10-054691/2018 OST136329/2014/Lan/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2014-136329.pdf (214386 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 11.07.2018
Má být vyvěšeno do 27.07.2018
Skutečně sejmuto 27.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.07.2018 15:06
Do 27.07.2018 13:09