Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Různé
Kategorie Praha 10
Název Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravot. pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství
Značka P10-075684/2018 OKK/2018/1121/VK
Původce MHMP, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Mariánské nám. 2, 110 01 Praha - Praha 1
Adresát MHMP, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Mariánské nám. 2, 110 01 Praha - Praha 1
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

mp10es6e45c12d.pdf (119470 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 13.07.2018
Má být vyvěšeno do 23.08.2018
Skutečně sejmuto 24.08.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.07.2018 08:28
Do 24.08.2018 08:28