Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 015EX 723/12-117 - věci nemovité Praha 10
Značka 015EX 723/12-117
Původce Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Czech Republic
Adresát Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1200723117.pdf (230268 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 13.07.2018
Má být vyvěšeno do 19.09.2018
Skutečně sejmuto 19.09.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.07.2018 11:04
Do 19.09.2018 13:39