Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - movité věci; automobil Renault Laguna (134 EX 17020/15-509)
Značka EX 17020/15-509
Původce Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň
Adresát Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_-_movite_veci_11.9.2018_1238.pdf (186.5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 12.09.2018
Má být vyvěšeno do 15.10.2018
Doručeno/Sejmuto 15.10.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.09.2018 10:58
Do 15.10.2018 12:41