Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; Stašov 36 (159 EX 00650/17-208)
Značka 159 EX 00650/17-208
Původce Krejsta Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66253209, Jan Krejsta DS: 6x7t4ir, Horní 729/32, 639 00 Brno, Czech Republic
Adresát Krejsta Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66253209, Jan Krejsta DS: 6x7t4ir, Horní 729/32, 639 00 Brno, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_NV_2014.pdf (423.8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 12.09.2018
Má být vyvěšeno do 07.11.2018
Doručeno/Sejmuto 07.11.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.09.2018 11:01
Do 07.11.2018 10:35