Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie rozhodnutí
Název rozhodnutí - stavební povolení: stavební úpravy pro změnu v užívání části 1.NP a 2.NP
Značka P10-092135/2018 ÚD/2018/Bo
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-053842.pdf (1.2 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 14.09.2018
Má být vyvěšeno do 02.10.2018
Doručeno/Sejmuto 02.10.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.09.2018 10:22
Do 02.10.2018 10:27