Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 027 EX 08058/14-454 - věci nemovité
Značka 027 EX 08058/14-454
Původce Hauerland Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66236878, Miloslav Hauerland DS: kffg8gt, Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5
Adresát Hauerland Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66236878, Miloslav Hauerland DS: kffg8gt, Zborovská 1222/3, 150 00 Praha 5
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_NV_opakovana_5.10.2018_1155.pdf (220.1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 09.10.2018
Má být vyvěšeno do 29.11.2018
Doručeno/Sejmuto 29.11.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.10.2018 09:26
Do 29.11.2018 10:45