Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie oznámení
Název Oznámení o místě uložení písemnosti: stavební úpravy bytového domu č.p. 1293, 1294, k.ú. Vršovice
Značka P10-101520/2018 OST 064659/2018/HI/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-066459.pdf (1.1 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 09.10.2018
Má být vyvěšeno do 25.10.2018
Doručeno/Sejmuto 25.10.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.10.2018 11:16
Do 25.10.2018 11:51