Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Kategorie rozhodnutí
Název OOP - zábor, ul. Hradešínská, ús. Benešovská-Šrobárova
Značka P10-106680/2018 OŽD - DIR 229/18 - Ja
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

d229-U-18_-_Hradesinska_Benesovska_-_Srobarova_-_rekonstrukce_kanalizace_-_CKV_Praha_-_OOP_CECH_.pdf (512.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 10.10.2018
Má být vyvěšeno do 26.10.2018
Doručeno/Sejmuto 26.10.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.10.2018 16:11
Do 26.10.2018 12:30