Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie rozhodnutí
Název rozhodnutí o umístění stavby: vodovodní řad vč. propojů a přepojení domovních přípojek
Značka P10-118735/2018 OST 088119/2018/Bou/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-088119.pdf (1.2 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 06.12.2018
Má být vyvěšeno do 31.12.2018
Doručeno/Sejmuto 31.12.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 06.12.2018 10:40
Do 31.12.2018 10:06