Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j.134 EX 07543/18-066- movité věci
Značka EX 07543/18-066
Původce Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň
Adresát Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_-_movite_veci_6.12.2018_1018.pdf (188.3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 07.12.2018
Má být vyvěšeno do 11.01.2019
Doručeno/Sejmuto 11.01.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 07.12.2018 09:29
Do 11.01.2019 11:46