Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j.13D460/2018 -opak.dražba-věci movité
Značka 13D460/2018 - null
Původce Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465 DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát Obvodní soud pro Prahu 9, IČ:00024465 DS: g3tabzg, 28. pluku 1533/29b, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

V000008.PDF (146.8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 07.01.2019
Má být vyvěšeno do 13.02.2019
Doručeno/Sejmuto 13.02.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 07.01.2019 08:58
Do 13.02.2019 13:39