Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - Usnesení o odročení dražby č.j. 204 EX 2778/18-157 na neurčito - věci movité
Značka 204 EX 2778/18-157
Původce Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Adresát Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

277818_usneseni_o_odroceni_drazby_signed.pdf (109.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 07.01.2019
Má být vyvěšeno do 04.02.2019
Doručeno/Sejmuto 04.02.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 07.01.2019 12:47
Do 04.02.2019 11:57