Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie oznámení
Název výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: odvolání - Dělení pozemku parc.č. 4060/2, k.ú. Vi
Značka P10-001993/2019 ÚD/2019/Ga
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

odvolani_prilohy_SOC-15619010711460.pdf (2.2 MB)
2017-041032.pdf (1.1 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 07.01.2019
Má být vyvěšeno do 23.01.2019
Doručeno/Sejmuto 23.01.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 07.01.2019 12:47
Do 23.01.2019 12:30