Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j.137EX 13806/13-105 - věci nemovité okr. Benešov
Značka 137EX 13806/13-105
Původce Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
Adresát Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355, Petr Kocián DS: fhdg8kn, Veveří 2216/125, 616 00 Brno, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1313806105.pdf (199.0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 08.01.2019
Má být vyvěšeno do 06.03.2019
Doručeno/Sejmuto 06.03.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 08.01.2019 11:40
Do 06.03.2019 17:00