Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j.141 EX 00016/18-264 - věci nemovité okr. Příbram
Značka 141 EX 00016/18-264
Původce Pajer Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72068990, Pavel Pajer DS: hxzq6yu, Hornická 1786, 347 01 Tachov, Czech Republic
Adresát Pajer Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72068990, Pavel Pajer DS: hxzq6yu, Hornická 1786, 347 01 Tachov, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_NV_elektronicka_od_2013_-_opakovana_-_kola2345.pdf (535.9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 09.01.2019
Má být vyvěšeno do 20.02.2019
Doručeno/Sejmuto 20.02.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.01.2019 10:50
Do 20.02.2019 16:56