Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Kategorie rozhodnutí
Název OOP - stanovení - Revitalizace venk.ploch ZŠ U Roháčových kasáren, ul. Kodaňská
Značka P10-137637/2018 OŽD - DIR 285/18 - Ja
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

d285-SDZ-18_-_Kodanska_87_-_97_-_vjezd_na_staveniste_ZS_U_Roh._kas._-_RENEX_-_OOP.pdf (515.5 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 09.01.2019
Má být vyvěšeno do 25.01.2019
Doručeno/Sejmuto 25.01.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.01.2019 10:50
Do 25.01.2019 12:25