Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j 191EX 1420/17-79 věci nemovité - hl. město Praha
Značka 191EX 1420/17-79
Původce Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530, Jan Beneš DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Adresát Beneš Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02952530, Jan Beneš DS: xtahwnq, Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

170142079.pdf (251.2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 10.01.2019
Má být vyvěšeno do 13.02.2019
Doručeno/Sejmuto 13.02.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.01.2019 10:03
Do 13.02.2019 13:39