Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 151 EX 456/18-201 - věci nemovité Česká Lípa
Značka 151 EX 456/18-201
Původce Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner DS: 4p6tecf, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic
Adresát Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner DS: 4p6tecf, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Drazebni_vyhlaska_-_nem_-_nove.pdf (337.6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 11.01.2019
Má být vyvěšeno do 13.02.2019
Doručeno/Sejmuto 13.02.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.01.2019 08:54
Do 13.02.2019 13:39