Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie rozhodnutí
Název rozhodnutí o umístění stavby: Distribuční soustava v elektroenergetice - kabelová smyčka NN vč. příp
Značka P10-011676/2019 OST 112402/2018/Bou/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-112402.pdf (1.2 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 08.02.2019
Má být vyvěšeno do 25.02.2019
Doručeno/Sejmuto 25.02.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 08.02.2019 09:55
Do 25.02.2019 09:42