Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Kategorie rozhodnutí
Název návrh OOP - povolení přechodné úpravy sil.provozu - KÚK
Značka P10-028245/2019 OŽD - DIR 040/19 - Ja
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

d040-SDZ-19_-_KUK_-_TSK_-_navrh_OOP.pdf (523.2 kB)
KUK_2019_-_priloha_1_-_harmonogram.pdf (121.1 kB)
KUK_2019_-_priloha_2_-_seznam_bloku_ulic.pdf (819.9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 14.03.2019
Má být vyvěšeno do 09.04.2019
Doručeno/Sejmuto 09.04.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.03.2019 11:07
Do 09.04.2019 10:36