Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; Michle č.p. 1240, 1241 (015EX 699/18-33)
Značka 015EX 699/18-33
Původce Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Czech Republic
Adresát Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759, Pavel Dolanský DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun, Czech Republic
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

180069933.pdf (216158 B)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 15.03.2019
Má být vyvěšeno do 25.04.2019
Skutečně sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 15.03.2019 10:04
Do