Úřední deska - Detail vyvěšení



Detail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie rozhodnutí
Název rozhodnutí o umístění stavby: vodovodní řady vč. propojů a přepojení všech stávajících přípojek
Značka P10-027803/2019 OST 119816/2018/Bou/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-119816.pdf (1.2 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 15.03.2019
Má být vyvěšeno do 01.04.2019
Doručeno/Sejmuto 01.04.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 15.03.2019 10:17
Do 01.04.2019 11:51