Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 147EX 685/18-56- movité věci OA ROVER LAND ROVER RANGE
Značka 147EX 685/18-56
Původce Hanák Ondřej, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:43914624, Ondřej Hanák DS: gqeswhz, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Adresát Hanák Ondřej, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:43914624, Ondřej Hanák DS: gqeswhz, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

180068556.pdf (138.2 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 16.04.2019
Má být vyvěšeno do 03.06.2019
Doručeno/Sejmuto 03.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 16.04.2019 11:40
Do 03.06.2019 12:37