Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 030 EX 397/18-40 - zrušení dražby - věci movité
Značka 030 EX 397/18-40
Původce Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, Czech Republic
Adresát Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Usneseni.pdf (243.7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 14.05.2019
Má být vyvěšeno do 10.06.2019
Doručeno/Sejmuto 10.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.05.2019 09:11
Do 10.06.2019 13:55