Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. 003EX 167/18-42- Usnesení-odročení dražby na neurčito - věci movité
Značka 003EX 167/18-42
Původce Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146, Richard Bednář DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146, Richard Bednář DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

180016742.pdf (152.7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 14.05.2019
Má být vyvěšeno do 10.06.2019
Doručeno/Sejmuto 10.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.05.2019 10:59
Do 10.06.2019 13:55