Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie oznámení
Název oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Nástavba vikýřů v podkroví bytového domu č.p. 620, Bulharsk
Značka P10-067195/2019 OST 113543/2017/La/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2017-113543.pdf (1.1 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 12.06.2019
Má být vyvěšeno do 28.06.2019
Doručeno/Sejmuto 28.06.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.06.2019 14:33
Do 28.06.2019 11:53