Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor občanskosprávní
Kategorie oznámení
Název Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eva Tulejová
Značka P10-070216/2019 OOS/ZTP-53/2019/Dol
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 10
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

moznost_prevzit_rozhodnuti_II._opatrovnik.pdf (375.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 14.06.2019
Má být vyvěšeno do 01.07.2019
Doručeno/Sejmuto 01.07.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.06.2019 11:04
Do 01.07.2019 12:51