Úřední deska - Detail vyvěšení



Detail vyvěšení

Oblast Magistrát hl. m. Prahy
Kategorie Oznámení
Název Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 05 úprav ÚP SÚ HMP-veřejné projednání
Značka P10-078805/2019 OKK/2019/1024/VK
Původce Odbor územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Adresát Odbor územního rozvoje, oddělení pořizování celoměstských dokumentací Jungmannova 29/35, 110 00 Praha 1
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

mp10es743bae36.pdf (400.3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 09.07.2019
Má být vyvěšeno do 15.08.2019
Doručeno/Sejmuto 15.08.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.07.2019 10:21
Do 15.08.2019 14:23