Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška č.j. EX 483/02-81 věci nemovité okr. Mladá Boleslav
Značka EX 483/02-81
Původce Bayer Aleš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66217211, Aleš Bayer DS: ic6g77w, Kateřinská 1521/13, 120 00 Praha 2
Adresát Bayer Aleš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66217211, Aleš Bayer DS: ic6g77w, Kateřinská 1521/13, 120 00 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

020048381.pdf (174.8 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 12.07.2019
Má být vyvěšeno do 11.09.2019
Doručeno/Sejmuto 11.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.07.2019 09:14
Do 11.09.2019 17:33