Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; Petrůvka u Slavičína - lesní pozemky
Značka 7320843/19/2010-80542-109420
Původce Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043 DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
Adresát Územní pracoviště pro Prahu 10 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043 DS: jvun5nv, Petrohradská 6/7, 101 00 Praha, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

7320843.pdf (539.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 10.09.2019
Má být vyvěšeno do 31.10.2019
Doručeno/Sejmuto 31.10.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.09.2019 09:22
Do 31.10.2019 12:54