Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Dražební vyhláška - nemovité věci; Dožice 93 (108 EX 00758/03-101)
Značka 108 EX 00758/03-101
Původce Zítka Zdeněk, JUDr. - soudní exekutor, IČ:70931194, Zdeněk Zítka DS: rx7g88c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Adresát Zítka Zdeněk, JUDr. - soudní exekutor, IČ:70931194, Zdeněk Zítka DS: rx7g88c, Palackého náměstí 740/28, 301 00 Plzeň, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Usneseni_-_drazba_nemovitosti_09.09.2019_1016.pdf (188.1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 11.09.2019
Má být vyvěšeno do 10.10.2019
Doručeno/Sejmuto 10.10.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.09.2019 12:47
Do 10.10.2019 14:51