Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dražba
Kategorie Dražební vyhlášky
Název Usnesení č.j. 183 EX 00378/19-168 - odročení dražby
Značka 183 EX 00378/19-168
Původce Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic
Adresát Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

Usneseni_19.03.2020_1429_signed_.pdf (465.6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 23.03.2020
Má být vyvěšeno do 08.04.2020
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 23.03.2020 12:33
Do