Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie rozhodnutí
Název rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům "B1 a B2", přístřešek pro odpadky a trafostanici, přeložka
Značka P10-010321/2020 OST 063316/2019/Šk/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

2019-063316.pdf (474.0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 23.03.2020
Má být vyvěšeno do 08.04.2020
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 23.03.2020 12:56
Do