Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor stavební
Kategorie oznámení
Název prázdný vzor: stavební úpravy spočívající ve změně užívání části 1.PP, umístění parkovacích systémů
Značka P10-050547/2020 OST 032060/2020/Fr/ÚD
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

2020-032060.pdf (154.7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 20.05.2020
Má být vyvěšeno do 05.06.2020
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 20.05.2020 09:39
Do