Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje
Kategorie oznámení
Název vydání povolení ZTP - Valerie Tošnarová, Pod Strání 2155/9
Značka P10-064719/2020 82/Bej
Původce ÚMČ Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Adresát Městská část Praha 10, IČ:00063941 Vršovická 1429/68, 101 00 Praha - Vršovice
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

82-Pod_Strani-OOP.pdf (423.2 kB)
82-Pod_Strani-situace.pdf (695.4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 10

Zveřejněno od 09.07.2020
Má být vyvěšeno do 27.07.2020
Doručeno/Sejmuto 27.07.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.07.2020 14:14
Do 27.07.2020 11:01